Graduate Students

Graduate Students (PhD)

Ali Al-Aradi
Cedric Baulac
Bo Chen
Wei Qxi Deng
Reihaneh Entezari
Lingling Fan
David Farahany
Tadeu Augusto Ferreira
Jinlong Fu
Luhui Gan
Peiliang Guo
Namdar Homayounfar
Xuancheng Huang
Tianyi Jia
Tara Kehoe
Evgeny Levi
Wei (Becky) Lin
Zhenhua Lin
Zhen Qin
Cody David Severinski
Alexander Shestopaloff
Xin Situ
Lei Sun
Victor Veitch
Kaijie Xue
Jinyoung Yang
Shuai (Alex) Yang
Lin Zhang

******

Graduate Students (MSc)

Eman Abo Alya
Xuheng Chen
Anthony Alexander Christidis
Alessandr Fraquelli
Yang Guan Jian Guo
Qiuyuan He
Huameng Jai
Han Li
Mufan Li
Stephen Lidderdale
Nicole Elizabeth Pashley
Harris Quach
Matthew Scicluna
Karen Wong
Yanbo Tang
Yihui (Joyce) Tian
Fang Yu
Xing Shuo Zhai
Sai Qian Zhang
Zhouji Zheng

******

Graduate Students (MSc Part-time)

Krzysztof Duszak
Weihong Jin
Jai Ke Sun
Yun Sun
Peng Xiao (Barry) Zhang

 

Print Friendly